Termeni si Conditii

1.Informatii site

   Site-ul www.re-create.ro este deţinut de RE CREATE FUNCTIONAL SRL, având sediul social in București, Str. Salajeni, nr.38, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/2834/2013, CUI RO31314372, numit în cele ce urmează „RECREATE”.

Site-ul www.re-create.ro este operat în conformitate cu prevederile acestor Termeni şi Condiţii, ce se completează cu prevederile legale aplicabile.

Atenție: Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă recomandăm să nu utilizați site-ul www.re-create.ro.

 

2. Drepturi de autor

   RE CREATE FUNCTIONAL SRL deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului, precum și asupra logo-ului, textelor, imaginilor, video-urile, bazei de date, software-ului, sub incidența legii naționale și internaționale privind proprietatea intelectuală. Atfel, fără permsiunea scrisă prealabilă a RECREATE, utilizatorii sau terții nu pot copia, adapta, publica sau reproduce parțial sau total nicio informație ce se regăsește pe site-ul www.re-create.ro.

3. Date cu caracter personal

   In calitate de Operator de date cu caracter personal, RECREATE isi asuma angajamentul de a respecta datele dvs. cu caracter personal si de a se conforma prevederilor legale aplicabile privind protectia acestora, in special prevederilor Regulamentului European 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor sau GDPR).

Pentru detalii complete, consultati Politica de confidentialitate.

RECREATE îşi rezervă dreptul de a:

  • modifica sau şterge (temporar sau permanent) website-ul sau orice parte a acestuia fără a anunţa, nefiind responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.

  • modifica, şterge sau întrerupe orice software, serviciu sau promoţie în orice moment, fără a anunţa, nefiind responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.

  • modifica sau întrerupe orice campanie promoţionala derulata online, nefiind responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.

4. Limitarea răspunderii privind funcționarea site-ului 

   RECREATE nu garanteaza disponibilitatea continuă a site-ului www.re-create.ro si/sau funcționarea sa permanentă în parametri tehnici optimi.

Pe site-ul www.re-create.ro pot exista link-uri către alte site-uri ce nu sunt detinute de RECREATE. Aceste linkuri au scopul de a oferi informații adiționale, însă RECREATE nu răspunde pentru conținutul acestora, pentru politica lor de confidențialitate sau securitatea datelor dumneavoastră atunci când accesați oricare dintre aceste link-uri.

5.Metode de plata

   Plata se va realiza în numerar sau utilizând cardul bancar, prin POS, la casieria de la recepția RECREATE.

   În cazul în care plata este efectuată prin orice modalitate care presupune o anumită operaţiune de natură bancară (card de debit/credit etc.), plata este considerată valabil efectuată din momentul în care contul bancar al RECREATE este creditat în mod valabil şi fără echivoc cu suma reprezentând contravaloarea obligaţiei de plată.

   În cazul contractelor încheiate la distanţă (ca de exemplu în cazul achiziţiei serviciilor prin intermediul site-ului www.re-create.ro) plăţile se pot efectua utilizând card de credit/debit, printr-un serviciu dedicat de plăţi prin internet. RECREATE este operat de serviciul dedicat de plăți prin internet – NETOPIA PAYMENTS, procesator ce va utiliza și reține datele cardului.

   În cazul plăților recurente, NETOPIA PAYMENTS, va utiliza și reține datele cardului utilizat pe perioada cât plata recurentă rămâne activă.        Momentul facturării va coincide cu expirarea termenului de valabilitate a abonamentului, atâta timp cât plata recurentă nu este dezactivată. În cazul în care se omite dezactivarea plății recurente de către Membru, iar suma este procesată, RECREATE nu va fi făcut răspunzător și nu va returna contravaloarea sumei în cuantum. Plata recurentă poate fi anulată din contul de membru (Client Portal) cu minim 5 zile înainte de terminarea valabilității contractului și, cel mai târziu, în ultima zi de valabilitate.

   In cazul cotractelor incheiate la distanta (ca de exemplu in cazul achizitiei serviciilor prin intermediul site-ului www.re-create.ro) membrul are la dispozitie 15 zile calendaristire pentru a cere printr-un email, pe adresa office@re-create.ro, sau la receptia clubului RECREATE, restituirea sumei platite, doar in cazul in care nu a folosit serviciile clubului de fitness RECREATE. 

6.Legea aplicabilă

Prezentul document are natura juridică a unui contract la distanță încheiat între dumneavoastră în calitate de utilizator și RECREATE și intră sub incidența legii române în vigoare.

8. Litigii

Orice litigiu care poate apărea în legătură cu prezentul website www.re-create.ro  va fi rezolvat de părţi pe cale amiabilă.

În cazul în care un litigiu nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor de judecată române competente din Mun. Bucureşti, conform legii.