INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Această politică de confidențialitate vă informează cu privire la informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru web. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator de date și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs.

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, RE CREATE FUNCTIONAL SRL, vă informeaza dupa cum urmeaza: Pentru a face demersuri in vederea încheierii de contracte de membru prin intermediul RE CREATE FUNCTIONAL SRL (“RE:CREATE FITNESS”), cat si pentru executarea sau, dupa caz, reinnoirea unui astfel de contract, datele dumneavoastra personale, inclusiv, dar fara a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, dupa caz, date privind sanatatea, imaginea dvs. vor fi colectate si prelucrate de catre RE:CREATE FITNESS . În consecinta, fără a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare, RE CREATE FUNCTIONAL SRL nu va putea să incheie contractul de membru pentru a beneficia de serviciile clubului de fitness. O eventuala prelucrare ulterioara in scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor si, in masura in care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunand date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul:

·Prestarea serviciilor de fitness, antrenamente de grup

·Unor obligatii legale.


Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate pentru incheierea contractului de membru, vor fi reținute in baza de date RE:CREATE FITNESS, pentru faza de ofertare si dupa incheierea contractului, pe perioada in care dvs. sunteti Client RE:CREATE FITNESS, la care se va adauga perioada de timp in care datele sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor rezultand din legislatie si din reglementarile interne privitoare la stocare. Incepând cu 25 mai 2018 aveti următoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau de actualizare, dreptul de stergere, dreptul de restricţionare, dreptul la portabilitate, dreptul de a obtine confirmarea, dreptul de va modifica sau retrage consimţământului, dreptul la opozitie, dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii, dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Va rugam ca, in cazul in care, in vederea incheierii sau executarii unui contract de membru prin intermediul RE:CREATE FITNESS, ne transmiteti (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa comunicati prezenta Informare persoanei respective si sa luati Acordul acesteia, in cazurile aplicabile. In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor. Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați RE:CREATE FITNESS la adresa de e-mail: office@re-create.ro , in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor si/sau la adresa poștală menționată mai sus.
*In cazul in care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, parintele saututorele semneaza Informarea.*In cazul in care comunic (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, ma oblig sa transmit prezenta Informare persoanei respective.


RE:CREATE FITNESS – RE CREATE FUNCTIONAL SRL
RE CREATE FUNCTIONAL SRL
Green Gate Bd. Tudor Vladimirescu, nr.22, et. 1, sector 5, Bucuresti, cod postal 050883
Tel: +40 – 757.062.222 E-mail: office@re-create.ro